Hakkında

SMMM Hasan TÜRKEKUL

Ekonomik faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri, muhasebe mevzuatlarına uygun şekilde defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenleme ve bu konularda müşavirlik hizmeti sunmaktadır.
Copyright ©2019 SMMM Hasan TÜRKEKUL, Tüm hakları saklıdır.